Press Center - Bitdefender Indochina

Welcome to Bitdefender Press Center

Our knowledgeable technicians are at your disposal 24/7! We're here to answer any question and resolve any technical issue you may be experiencing.

วิธีติดตั้ง Bitdefender Antivirus for Mac ใหม่

Last updated on: 19 ก.พ. 2020

นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อติดตั้ง Bitdefender Antivirus สำหรับ Mac ในระบบของคุณใหม่

การติดตั้ง Bitdefender 2017 ใหม่ของคุณ

Last updated on: 20 ก.พ. 2020

ฉันเป็นลูกค้าใหม่และฉันต้องการติดตั้ง Bitdefender 2017 ในเครื่องพีซีของฉัน

การอัพเกรดเป็น Bitdefender 2017 ในคอมพิวเตอร์ของฉัน

Last updated on: 19 ก.พ. 2020

ฉันมี Bitdefender 2016 อยู่แล้วในพีซีของฉัน และต้องการอัปเกรดเป็น Bitdefender 2017 ใหม่

อุปกรณ์ของฉันไม่ปรากฏใน Bitdefender Central

Last updated on: 19 ก.พ. 2020

หลังจากติดตั้ง Bitdefender 2017 ในคอมพิวเตอร์แล้วอุปกรณ์ของฉันจะไม่ปรากฏใน Bitdefender Central

โมดูล Bitdefender ไม่ทำงาน

Last updated on: 21 ก.พ. 2020

หลายโมดูลแสดงเป็นปิดใช้งานในส่วนติดต่อหลักของ Bitdefender 2017

โปรไฟล์ Wi-Fi ใหม่ใน Bitdefender 2017

Last updated on: 21 ก.พ. 2020

โปรไฟล์ Wi-Fi สาธารณะจะปรับการตั้งค่าผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณสามารถชำระเงินออนไลน์และใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกัน

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ฮาร์ดดิสก์โดยใช้ Disk Cleanup ใน Bitdefender 2017

Last updated on: 21 ก.พ. 2020

เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบโดยการล้างข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากฮาร์ดดิสก์คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Disk Cleanup ใหม่ในส่วน Tools

วิธีถอนการติดตั้ง Antivirus for Mac หากโปรแกรมถอนการติดตั้งมาตรฐานไม่ทำงาน

Last updated on: 21 ก.พ. 2020

หากขั้นตอนการถอนการติดตั้งมาตรฐานไม่ได้ผลให้ทำตามขั้นตอนจากบทความนี้

บริการต่ออายุอัตโนมัติของ Bitdefender

Last updated on: 21 ก.พ. 2020

นี่เป็นบทความเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริการต่ออายุอัตโนมัติของ Bitdefender

สิ่งใหม่ๆใน Bitdefender 2017

Last updated on: 21 ก.พ. 2020

Bitdefender 2017 เต็มไปด้วยคุณสมบัติใหม่ ๆ และฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับความคุ้มครอง