เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

GravityZone คือ Business Solution ที่สามารถติดตั้งลงบน Locally หรือ Hosted โดย Bitdefender Antivirus, Antimalware ด้วยการตรวจจับเชิงรุก การป้องกัน Ransomware หลายชั้น การป้องกันด้าน Firewall ที่มีประสิทธิภาพและการควบคุม Device โดยรวมอยู่ใน 3 ตัวเลือกด้านล่างนี้

 
 Bitdefender GravityZoneBusiness Security Bitdefender GravityZoneAdvanced Business Security Bitdefender GravityZoneEnterprise Security
  รูปแบบการทำงานสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มองหารูปแบบการใช้งานที่ง่ายและสะดวก   รูปแบบการทำงานสำหรับองค์กรขนาดกลาง ที่มองหารูปแบบการใช้งานที่ครอบคลุม   รูปแบบการทำงานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มองหารูปแบบการใช้งานที่ครอบคลุมรูปแบบ Datacenter Virtualized
  รองรับการใช้งาน Windows 10   รองรับการใช้งาน Windows 10   รองรับการใช้งาน Windows 10

รูปแบบการจัดการ เพื่อการรองรับการบริหารจัดการ.

Cloud Console recommended

On-premise console available

  Cloud and on-premise console options available   On-premise Console

รองรับการรักษาความปลอดภัย สำหรับ Physical desktops: Windows, Mac, or Linux desktops

         

รองรับการรักษาความปลอดภัย สำหรับ Physical servers: Windows, Mac, or Linux servers.

         

รองรับการรักษาความปลอดภัย สำหรับ Virtual desktops: Windows, Solaris, Linux virtual desktops.

         

รองรับการรักษาความปลอดภัย สำหรับ Virtual servers: Windows, Solaris, and Linux virtual servers.

         

รองรับการรักษาความปลอดภัย สำหรับ Microsoft Exchange: Server และ Antispam

         

รองรับการรักษาความปลอดภัย สำหรับ Mobile Devices: Android และ iOS

     Available on-premise only    

รองรับการรักษาความปลอดภัย สำหรับ Datacenter Licensing: CPU licensing สำหรับ virtual servers.

         

รองรับรูปแบบการ Scan ด้วยเทคโนโลยี Smart Centralized Scanning

 

No   Yes   Yes

รูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ให้บริการรายเดือน Managed Service Providers

Purchased separately        

รูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ใช้งาน Amazon Web Services instances

Protection for AWS machines managed from the same cloud console. Purchased Separately.

Purchased separately   Purchased separately    
Licensing Bundle   Bundle   Sold Separately
รายละเอียด

ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยบนเครื่อง desktop และ server การใช้งานบนเครื่อง server ไม่เกิน 30% จาก License ที่สั่งซื้อ

 

ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยบนเครื่อง desktop และ server การใช้งานบนเครื่อง server ไม่เกิน 35%

เพื่มการใช้งานบน server exchange 150% จาก Mailbox (100*1.5)

 จาก License ที่สั่งซื้อ

 

ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัย สามารถซื้อแยกตามการใช้งาน และสามารถใส่ได้มากกว่า 1 License เมื่อต้องการใช้งานในส่วนอื่นๆ